Haggis ukończył ChPL

HAGGIS OF HIGHLANDS Magic Scotland

(JCh,Ch Moveable Feast MMERLEWOOD MAGIC SCOTLAND x JCh, Ch MISS BRIGITTE BARDOT Magic Scotland)

na wystawie krajowej w Bytomiu Zw, BOB, CWC i ukończył Championat Polski

Majka

JAMAICA RUM Magic Scotland

MŁODZIEŻOWY CHAMPION POLSKI !!!

gratulacje dla właścicielki Mileny Starok