Krajowa wystawa III grupy Będzin 8.08.2015

Ekstremalnie gorąca wystawa  42st.C w ringu, ciężka próba dla psów.

Nasze wyniki:

J.Ch.PL Moveable Feast MERLEWOOD MAGIC SCOTLAND – Ivan w klasie pośredniej
1 doskonały, Najlepszy Pies w Rasie, Zwycięzca Rasy (BOB)

J.Ch.PL MISS GRACE KELLY Magic Scotland – Hurly w klasie pośredniej 1 doskonała.

Bedzin 1Bedzin 8.08.2015